Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Administracja w zakresie RODO w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuję, że Inspektorem Danych Osobowych w jednostce jest Pan Marcin Kominiarczyk IOD, inspektor@cbi24.pl (podstawa prawna: art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018r . o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)).